ÖZEKES & SEVEN HUKUK BÜROSU

``Muhammet ÖZEKES`` ve ``Vural SEVEN`` kurucu ortaklığında 1992 yılında kurulan bir hukuk ve avukatlık bürosudur.

misyonumuz

MİSYONUMUZ

Müvekkilerimize hizmet sunarken, daima beklentilerinin bir adım önünde olmak, ilke ve prensiplerimizden taviz vermeden problemlerini en kısa zamanda ve kendileri için en avantajlı şekilde çözüme kavuşturmaktır.
vizyonumuz

VİZYONUMUZ

Müvekkilerimizin hukuki ihtiyaçlarına çözüm sunarken, problemin sadece güncel çözümü yerine, bu problemin ileride ortaya çıkarabileceği sorunları da engelleyerek hizmet vermektir.

HİZMETLERİMİZ

Bireysel ve kurumsal müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Genç ve dinamik ekibimizle kesintisiz ve etkili hukuk hizmeti sunuyoruz.

01.

Danışmanlık Hizmeti

Müvekkillerimize yaşayabilecekleri muhtemel problemlerin önüne geçebilmeleri için hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

02.

Avukatlık Hizmeti

Müvekkillerimizin taraf oldukları davalarda, süreci ilk anından sonuçlanıncaya dek özenle takip ederek avukatlık hizmeti sunuyoruz.

03.

Hukuki Mütalaa

H.M.K. 293. madde uyarınca, dava taraflarının talebi halinde uzman görüşü sunuyoruz.

04.

Tahkim ve Arabuluculuk

Uyuşmazlıkların, yargı organları önüne gelmeden veya yargılama sırasında arabuluculuk yoluyla çözümü yanında; iç ya da uluslar arası tahkim yoluyla çözümü.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Büromuz, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmekte ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmaktadır. Aşağıdaki alanlarda müvekkilerimize hizmet vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

Şirket kuruluşları, genel kurul işlemleri, birleşmeler, devirler, anlaşmalar ve sözleşmeler.

Borçlar Hukuku

Tüm sözleşme türlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, sözleşmelerin hazırlanması, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme.

Aile ve Kişiler Hukuku

Aile hukukundan kaynaklanan sorunlar, boşanma ve mal rejimleri velayet, vesayet, kayyımlık ismin ve kişiliğin korunması.

Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Dernek ve vakıflarla ilgili ön çalışma ve davalar.

Basın ve Medya Hukuku

Basın ve medya hukuku çerçevesinde, hukukî idarî ve ceza hukukundan kaynaklanan davalarla, gereğinde hukuka aykırılıkları önlemek için ön denetim.

Eşya Hukuku

Taşınır mallarla ilgili sorunlar, taşınmaz mallarla ilgili sorunlar, kat mülkiyetinden kaynaklanan sorunlar, kira ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar, inşaat sözleşmeleri, rehin ve ipotek.

BİZE ULAŞIN

Sormak istedikleriniz için:

EKİBİMİZ

Bilgi, birikim ve emekleriyle büromuza güç katan ekip üyelerimiz: