ÖZEKES & SEVEN HUKUK BÜROSU

“Muhammet ÖZEKES” ve “Vural SEVEN” kurucu ortaklığında 1992 yılında kurulan bir hukuk ve avukatlık bürosudur.

Özekes & Seven Hukuk Bürosu’nun temel amacı;
Hukukun tam ve sağlıklı olarak uygulanmasını sağlamak
Hukuk bilincinin yerleşmesine katkıda bulunmak
Hukukun bir üstün değer olarak yerleşmesini sağlamak
Bu konuda uygulamaya örnek olmak
Meslek kurallarına uygun olarak etik değerleriyle birlikte mesleği tüm gerekleriyle yerine getirmek
Bu amaçlara uygun şekilde genç hukukçuların yetişmesine katkıda bulunmak
Bu konuda tüm faaliyetlere destek olmaktır.

Bu amaç çerçevesinde;
Avukatlık mesleğinin hukukun bir parçası olduğunu, hukukun üstünlüğü yerleştirerek avukatlık mesleğinin de hak ettiği yeri edinmesini sağlamak;
Avukatlık mesleğinin itibarını ve onurunu korumak ve avukatlık mesleğine akademik seviyede nitelikli bir konum kazandırmak;
Avukatlıkta uzmanlaşmaya, bilgiye, araştırmaya dayalı bir yapı kurmak;
Hukukî sorunlar ortaya çıkmadan tespit ederek engellemek; koruyucu ve önleyici hukukî desteği en iyi şekilde vermek;
Hukukî sorunlar ortaya çıktıktan sonra, önce uzlaşma, anlaşma ve sulh yoluyla sorunları çözmek; bu konuda meslek kurallarının imkân verdiği azami ölçüde meslektaşları ve karşı tarafla işbirliği yapmak;
Hukukî sorunlar ortaya çıkmadan veya çıktıktan sonra ve her aşamada temsil ettiği kişi ve kurumları tam olarak bilgilendirmek, olumlu ve olumsuz yönlerini açıklayarak tüm açıklığı ile ortaya koymak, gerekli her türlü uyarıyı yapmak, yol göstermek ve yardımcı olmak;
Avukatlığın yargının bir unsuru olduğu bilinciyle, yargı organları önünde, hukukî sorunların doğru çözümüne ve yargı sisteminin doğru işlemesine katkı sağlamak;
Hukuk bilinci yüksek, mesleğini onun hakettiği ilgi, bilgi, onur, sevgi ve saygıyla yürütecek genç hukukçuların ve avukatların yetişmesine katkı sağlamaktır.