1966 yılında, Kahramanmaraş/Afşin’de doğan Prof. Dr. Vural Seven 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanmış ve aynı yıl İzmir Barosunda avukatlık stajını da tamamlamıştır.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayan Seven, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başlamıştır. 1997 Haziran – 1998 Ağustos tarihleri arasında Almanya, Münster-Westfaelische Wilhelms Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili çalışmalar yapan Seven, 2001 yılında “Taşıyanın Yüke Özen Borcunun İhlalinden Doğan Sorumluluğu” konulu doktora tezi ile “Hukuk Doktoru” ünvanını kazanmıştır. Aynı sene Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent ve Deniz Hukuku Anabilim Dalında Başkan olarak çalışmaya başlamıştır. 2013 yılında “Taşıma Hukukunda Gönderilenin Hukukî Durumu” konulu doçentlik tezi ile “Ticaret Hukuku Doçenti” unvanı alan Seven halen İzmir Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.

Prof. Dr. Vural Seven uzmanlığı gereği, birçok uyuşmazlıkta görev almış çeşitli yerlerde konferanslar vermiştir. Özellikle Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun tanıtılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında HSYK ve Adalet Akademisi tarafından hâkimler için düzenlenen eğitim faaliyetlerinde dersler vermiştir. Kuruluşundan bu yana Sigorta Tahkim Komisyonunda itiraz hakemi olarak birçok uyuşmazlıkta görev alan ve halen bu görevini sürdüren Prof. Dr. Vural Seven’in Ticaret, Taşıma, Deniz ve Sigorta Hukuku alanında yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Temel çalışma alanları; Ticaret Hukuku kapsamında özellikle; Deniz Ticaret Hukuku, Taşıma Hukuku, Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukukudur. Bu alanlar yanında, Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, Sermaye Piyasası ve Borsa Hukuku konuları ile de yakından ilgilenmektedir.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi için hazırlamış olduğu “Sigorta Hukuku” dersleri TRT 4 ‘te yayınlanmıştır.

Akademik çalışmaları yanında, 1991 yılından beri İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Seven, 2016-2017 yılından bu yana Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Başta ticaret hukukunun değişik alanları olmak üzere üç kitabı, değişik konularda yirminin üzerinde makalesi bulunmakta ve Almanca bilmektedir.