Av. Özlem Özekes, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup 2004 yılında avukatlık stajını tamamlayarak Ankara Barosu’na kaydolmuştur. 2014 yılından beri İzmir Barosu’na kayıtlı olan Özlem Özekes, Haziran 2018’de özel hukuk alanında “İşe İade Taleplerinde Dava Şartı Olan (Zorunlu) Arabuluculuk” çalışmasıyla yüksek lisansını tamamlamıştır. Özlem Özekes’in aynı konuda TBB Dergisinde yayınlanan makalesi, ayrıca Franchise Market Türkiye Dergisinde “İşçi-İşveren Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Yeni Bir Düzenleme-Zorunlu Arabuluculuk” konulu makalesi bulunmaktadır.